ณ อุบล ของฝากเมืองอุบล

[ux_slider] [ux_banner height=”600px” slide_effect=”fade-in” bg=”27098″ bg_size=”original” bg_pos=”49% 0%” border=”2px 2px 2px 2px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed”] [text_box width=”57″ width__sm=”84″ scale__sm=”111″ animate=”flipInY” position_x=”50″ position_y=”50″] [gap height=”23px”] [button text=”เข้าชมสินค้าทั้งหมด” color=”white” animate=”bounceIn” radius=”20″ expand=”0″ icon=”icon-shopping-bag” link=”https://naubon.com/?product_cat=%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”600px” slide_effect=”fade-in” bg=”6088″ bg_size=”medium” bg_pos=”49% 0%” border=”2px 2px 2px 2px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed”] [text_box width=”57″ width__sm=”84″ scale__sm=”111″ animate=”flipInY” position_x=”50″ position_y=”50″] [gap height=”23px”] [button text=”เข้าชมสินค้าทั้งหมด” color=”white” animate=”bounceIn” radius=”20″ expand=”0″ icon=”icon-shopping-bag” link=”https://naubon.com/?product_cat=%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”600px” bg=”299″ bg_pos=”84% 0%” border=”2px 2px 2px 2px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed”] [text_box width=”57″ width__sm=”84″ scale__sm=”111″ animate=”flipInY” position_x=”50″ position_y=”50″] [gap height=”23px”] [button text=”เข้าชมสินค้าทั้งหมด” color=”white” animate=”bounceIn” radius=”20″ expand=”0″ icon=”icon-shopping-bag” link=”https://naubon.com/?product_cat=%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”600px” bg=”292″ bg_pos=”78% 9%” border=”2px 2px 2px 2px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed”] [text_box width=”57″ width__sm=”84″ scale__sm=”111″ animate=”flipInY” position_x=”50″ position_y=”50″] [gap height=”23px”] [button text=”เข้าชมสินค้าทั้งหมด” color=”white” animate=”bounceIn” radius=”20″ expand=”0″ icon=”icon-shopping-bag” link=”https://naubon.com/?product_cat=%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”600px” bg=”296″ bg_pos=”49% 22%” border=”2px 2px 2px 2px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed”] [text_box width=”57″ width__sm=”84″ scale__sm=”111″ animate=”flipInY” position_x=”50″ position_y=”50″] [gap height=”23px”] [button text=”เข้าชมสินค้าทั้งหมด” color=”white” animate=”bounceIn” radius=”20″ expand=”0″ icon=”icon-shopping-bag” link=”https://naubon.com/?product_cat=%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”600px” bg=”297″ bg_size=”medium” bg_pos=”48% 32%” border=”2px 2px 2px 2px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed”] [text_box width=”57″ width__sm=”84″ scale__sm=”111″ animate=”flipInY” position_x=”50″ position_y=”50″] [gap height=”23px”] [button text=”เข้าชมสินค้าทั้งหมด” color=”white” animate=”bounceIn” radius=”20″ expand=”0″ icon=”icon-shopping-bag” link=”https://naubon.com/?product_cat=%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94″] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [title style=”bold-center” text=”ณ อุบล ของฝากเมืองอุบล”] [ux_gallery ids=”6090,6091,6092,6094,6095,6096,6097,6098,6099,6100,6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,6113,6114,6115,6116,6117,6118,” style=”none” lightbox_image_size=”medium” type=”slider” columns=”3″ columns__sm=”1″ depth=”3″ depth_hover=”2″ animate=”bounceIn” slider_nav_style=”circle” slider_nav_color=”light” slider_nav_position=”outside” auto_slide=”3000″ image_height=”100%” image_hover=”glow” text_align=”center” text_size=”small” text_color=”dark”] [row style=”small” width=”full-width” v_align=”middle” h_align=”center”] [col span=”8″ span__sm=”12″ align=”center”]

[/col] [/row] [ux_banner height=”407px” bg=”28168″ bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.36)” bg_pos=”55% 72%” parallax=”1″ border=”2px 0px 2px 0px” border_margin=”10px 0px 10px 0px” border_style=”dashed” border_radius=”16″ border_color=”rgba(255, 255, 255, 0.22)”] [text_box width=”56″ position_x=”50″ position_y=”50″] [gap height=”32px”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”407px” bg=”28167″ bg_color=”rgb(0,0,0)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.36)” bg_pos=”55% 72%” parallax=”1″ border=”2px 0px 2px 0px” border_margin=”10px 0px 10px 0px” border_style=”dashed” border_radius=”16″ border_color=”rgba(255, 255, 255, 0.22)”] [text_box width=”56″ position_x=”50″ position_y=”50″] [gap height=”32px”] [/text_box] [/ux_banner] [title style=”bold-center” text=”ณ. อุบล ร้านของฝาก & คาเฟ่ สวนมะพร้าว”] [ux_gallery ids=”20880,20894,20891,20883,20888,20890,20881,20887,20886,20885,20889,20884,20882,20899,20892,20900,20901,20902,20903,20904,20905,20906,20907,20908,20909,20893,20910,20911,20912″ style=”none” lightbox_image_size=”medium” type=”slider” columns=”3″ columns__sm=”1″ depth=”3″ depth_hover=”2″ animate=”bounceIn” slider_nav_style=”circle” slider_nav_color=”light” slider_nav_position=”outside” auto_slide=”3000″ image_height=”100%” image_hover=”glow” text_align=”center” text_size=”small” text_color=”dark”] [row h_align=”center” depth=”1″ depth_hover=”5″] [col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center”] [ux_image id=”20915″ link=”https://goo.gl/maps/gUTQwVrmg94ffxFq8″ target=”_blank”] [/col] [/row] [title style=”bold-center” text=”สินค้าใหม่สำหรับคุณ”] [ux_products style=”normal” columns=”6″ slider_bullets=”true” show_cat=”0″ show_rating=”0″ equalize_box=”0″ cat=”86,85,78,71,74,75,73,70,72,69″] [row depth=”1″ depth_hover=”5″] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”349″ link=”https://www.facebook.com/pg/naubon99″ target=”_blank”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”351″ link=”https://lin.ee/5a94RjE” target=”_blank”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”353″] [/col] [/row] [row h_align=”center” depth=”1″ depth_hover=”5″] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”354″ link=”https://shopee.co.th/naubon99″ target=”_blank”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”355″ link=”https://www.lazada.co.th/shop/naubonshop/” target=”_blank”] [/col] [/row] [title style=”bold-center” text=”จัดเป็นเซตคุ้มกว่า”] [ux_products style=”bounce” columns=”3″ animate=”bounceIn” slider_bullets=”true” show_cat=”0″ show_rating=”0″ cat=”87″] [title style=”bold-center” text=”สินค้าแนะนำประจำร้าน”] [ux_product_categories type=”row” columns=”8″ depth=”1″ depth_hover=”4″ show_count=”0″] [gap height=”58px”] [ux_banner height=”407px” bg=”12″ bg_color=”rgb(18, 18, 18)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.36)” bg_pos=”79% 0%” parallax=”1″ border=”2px 0px 2px 0px” border_margin=”10px 0px 10px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgba(255, 255, 255, 0.22)”] [text_box width=”56″ position_x=”50″ position_y=”50″]

ณ อุบลของฝากเมืองอุบล

จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง / ของที่ระลึก / อาหารแห้ง / หมูยอ

[gap height=”32px”] [/text_box] [/ux_banner] [title style=”bold-center” text=”บทความ”] [blog_posts columns=”3″ depth=”1″ depth_hover=”4″ image_height=”181px”] [row] [col span__sm=”12″ align=”center” bg_radius=”2″ animate=”fadeInLeft”]

Shopping Cart